Terugbetaal- en retourneringsbeleid

Herroepingsrecht – Retour

De consument heeft het recht aan Levelto vof mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. De consument stuurt dan de goederen in originele verpakking op eigen risico en op eigen kosten terug. Uitgezonderd gepersonaliseerde producten en Level-2 WAX. Artikelen die niet aan uw wensen voldoen of bij aankomst beschadigd zijn, kunnen teruggezonden worden naar Levelto vof, Sint-Bernadettestraat 13A, 9040 Gent onder volgende voorwaarden:
  • U neemt eerst contact met ons op via e-mail op info@level-2.be met om te melden dat u iets wil terugsturen en de reden waarom u uw bestelde producten wil retourneren.
  • Het artikel dient in ongewijzigde staat (ongebruikt en in originele onbeschadigde verpakking) teruggestuurd worden binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.
  • De verzendingskosten zijn ten laste van de koper.
  • Van zodra wij de artikelen in originele staat terug in ons bezit hebben, storten wij u het verschuldigde bedrag (met uitzondering van de verzendingskosten en herberekeningen van kortingen) binnen de 14 dagen terug op dezelfde manier als waarop u betaald heeft.
Wij behouden ons het recht om retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade, aangebracht door schuld anders dan Levelto vof of de leverancier van het artikel. Wij controleren onze artikelen voor we deze versturen en zorgen voor een degelijke verpakking, de klant verbindt zich ertoe de bestelling te controleren bij levering. Aanvaard nooit verpakkingen die duidelijk beschadigd zijn bij het transport en controleer je zending onmiddellijk bij ontvangst! Wij controleren iedere zending voor ze de deur uitgaat. Indien je toch schade vaststelt aan de door jou bestelde artikelen, dan vragen wij je ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen. Indien mogelijk vragen we ook ons een foto door te mailen van het beschadigde artikel. Gooi nooit de postverpakking weg voor je hebt vastgesteld dat je zending in goede staat is.

Artikelen die niet geretourneerd kunnen worden

De volgende type artikelen kunnen niet worden geretourneerd: Bederfelijke goederen of producten met een beperkte houdbaarheid zoals: Level-2 WAX